HUMOR

Baca Offline:

Pasutri lagi ngrasakne preinan ing daleme simbok e amarga sing lanang lagi prei seminggu. Sing wedok umure lagi 25 tahun ananging mripate wes koyo wong tuwo wae amarga yen ge nyawang wes kabur (min).

Lanang : Dek, aku turu disik ya?
Wedok : Ya mas? Gek ndang ge sare ne kamar wae, aku ta terusna leh ku korah-korah.
Lanang : Ya dek. Ge ndang leren ya?
Wedok : Ya mas..

Se lanang langsung mlebu ne kamar banjur turu.

Wedok : Oalah mass… dikon sare ne kamar kok malah ne ngarep tv. Mas-mas mbok pindah ne kamar ( se lanang ora ngreken malah angkler).
Apa kesel men to mas ta pijiti ya?(nangeng ora ana se nyauri).

Amarga ora nganggo kacamata mangkane se wedok ora ngerti se dipijiti kui sapa.

Lanang : (metu saka kamar) Dek.. Dek, lha sampean ki ngopo!
Wedok : haaaa!!! Lha sopo mas se ta pijiti iki!!!
Adike se lanang : aku mbak???
Wedok : semprul tenan!!! Ngapa ora ngomong malah meneng wae!
Adike se lanang : Hhhhhh…. Lha penak kok mbak????
Wedok : haaaaa????
Lanang : ????!!!!!!!
Baca Offline: