TEMBANG MACAPAT

Baca Offline:

GAMBUH

Aja nganti kebanjur,

Barang polah ingkang nora jujur,

Yen kebanjur sayekti kojur tan becik,

Becik ngupaya iku,

Pitutur ingkang sayektos.

Gancaran 

Aja nganti kebacut polah sing ora jujur. Nek kebacut mesthi bakal cilaka lan ora apik.

Luwih becik ngupadi, meloni wulangan sing sejati.

PANGKUR

Marma ing sabisa-bisa,

Bebasane muriha tyas basuki,

Puruhita kang patut,

Lan traping anggonira,

Ana uga angger-anggering kaprabon,

Abon-aboning panembah,

Kang kambah ing siang ratri.

Gancaran

Upayakna sabisa-bisa. Supaya tansah nduweni ati kang prayoga. Meguruwa kang pantes diguroni. Jumbuh karo kabisanmu. Ana uga paugeran ngenani tata ukum parintahan. Pirantining panembah. Kang dilakoni ing awan lan bengi.

Baca Offline: