Nembang Pangkur

Baca Offline:

Amrih nduweni pangerten kang luwih becik tumrap pasinaon tembang pangkur. Sakwise nyinau paugerane sekar pangkur ana ing pasinaon sadurunge. Ayo saiki podo gegladhen nembang pangkur. Wis akeh tembang pangkur ana ing youtube kang bisa kanggo tuladha.

Sekar pangkur sajroning  video youtube ing ngisor iki apalno banjur tembangno. Yen wis tiba mangsane piwulang basa jawa, tembangno sekar pangkur iki sajroning pawiyatan.

Baca Offline: